ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Επίσημες Μεταφράσεις & Επικυρώσεις από δικηγόρο

Επίσημη Μετάφραση & Επικύρωση από δικηγόρο

Αυτή η μεταφραστική υπηρεσία δικηγόρου είναι η συνηθέστερη που ζητείται. Με αυτήν την επιλογή, παραλαμβάνουμε το πρωτότυπο έγγραφό σας (π.χ. πτυχίο, πιστοποιητικό, ληξιαρχική πράξη, αναλυτική βαθμολογία κλπ) μέσω κούριερ. Σας επιστρέφουμε το πρωτότυπο που μας στείλατε ανέπαφο, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφό του πρωτοτύπου και συνημμένη μετάφραση.
Τι περιλαμβάνει η μεταφραστική υπηρεσία και με ποια διαδικασία γίνεται: [Δείτε περισσότερα]


2. Επίσημες Μεταφράσεις από δικηγόρο

Επίσημη Μετάφραση από δικηγόρο

Η υπηρεσία «μετάφραση από δικηγόρο» δεν είναι μια απλή μεταφραστική υπηρεσία, όπως αυτή παρέχεται από τα μεταφραστικά γραφεία. Ούτε επιδιώκεται η απλή μετάφραση εγγράφων από το iMetafrasi.gr. Με την υπηρεσία αυτή αποκτάται επίσημη μετάφραση του πρωτοτύπου με βεβαίωση δικηγόρου. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει τη μετάφραση και επεξεργασία του ίδιου του εγγράφου που μας στείλατε.

Τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη μεταφραστική υπηρεσία και με ποια διαδικασία γίνεται [Δείτε περισσότερα]:


3. Επικυρώσεις από δικηγόρο

Επικύρωση από δικηγόρο

Με την υπηρεσία επικύρωσης αντιγράφων (ακριβές αντίγραφο) παράγεται ένα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, το οποίο έχει ίση ισχύ με το πρωτότυπο. Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία επικύρωσης εγγράφου από δικηγόρο και με ποια διαδικασία γίνεται [Δείτε περισσότερα]:


4. Δωρεάν εκτίμηση επιλεξιμότητας και κόστους εγγράφου για επίσημη μετάφραση ή/και επικύρωση δικηγόρου

Δωρεάν εκτίμηση κόστους και χρόνου για επίσημη μετάφραση ή/και επικύρωση εγγράφου 

Με την υπηρεσία αυτή μπορείτε να μας στείλετε σάρωση του πρωτότυπου εγγράφου στο email, με φαξ ή ανεβάζοντας τα αρχεία σας στη φόρμα ανεβάσματος. Μην ξεχάσετε να αναφέρετε το είδος της υπηρεσίας και τη γλώσσα που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε να ανεβάσετε τα έγγραφά σας για να σας στείλουμε προσφορά με τιμή-κόστος μετάφρασης εδώ. Για την υπηρεσία δωρεάν εκτίμησης τιμής και χρόνου [Δείτε περισσότερα]


5. Apostille - Σφραγίδα της Χάγης

Σφραγίδα Apostille - Επισημείωση της Χάγης

Αναλαμβάνουμε την επιμέλεια των πρωτότυπων ελληνικών εγγράφων σας προκειμένου να τεθεί σε αυτά η σφραγίδα (επισημείωση) της Χάγης (Apostille). Με την επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και [Δείτε περισσότερα]


6. Προξενική επικύρωση

Προξενική θεώρηση

Αναλαμβάνουμε την προξενική επικύρωση των εγγράφων σας από ελληνικά και αλλοδαπά προξενεία (Embassy / Consulate Legalization). Η προξενική επικύρωση ή αλλιώς προξενική θεώρηση εγγράφων, είναι μια σύνθετη διαδικασία, για την οποία [Δείτε περισσότερα]


-Ποιες γλώσσες μεταφράζουμε επίσημα


-Ποιες πόλεις εξυπηρετεί το iMetafrasi


-Ποια είναι τα κυριότερα έγγραφα που μεταφράζονται

 

Ποιες γλώσσες μεταφράζουμε επίσημα

 


Ποιες πόλεις εξυπηρετεί το iMetafrasi

Δείτε τις κυριότερες πόλεις, οι οποίες εξυπηρετούνται από το iMetafrasi.gr για επίσημη μετάφραση και επικύρωση δικηγόρου για πτυχίο, πιστοποιητικό, ληξιαρχική πράξη, αναλυτική βαθμολογία και άλλα έγγραφα:

Το iMetafrasi.gr καλύπτει ολόκληρη την Ελλάδα με παραλαβή και παράδοση εγγράφων με κούριερ και τα μεταφορικά είναι δωρεάν και για τις δύο διαδρομές.


Ποια είναι τα κυριότερα έγγραφα που μεταφράζονται

Μεταφράσεις - επικυρώσεις ξενόγλωσσων πτυχίων - πιστοποιητικών

Μεταφράσεις - επικυρώσεις πιστοποιήσης γνώσης Η/Υ

Μεταφράσεις ελληνικών ακαδημαϊκών τίτλων

Μετάφραση πιστοποιητικών

-Μετάφραση πιστοποιητικών αστικής κατάστασης

γέννησηςεγγραφής στο μητρώο αρρένωνεντοπιότηταςαδηλώτουανυπαρξίαςδιόρθωσης επωνύμου - πατρωνύμου - μητρωνύμουδιόρθωσης κυρίου ονόματοςπροσθήκης πατρωνύμου - μητρωνύμουδιαγραφής θήλεος από μητρώο αρρένωνιθαγένειαςμετεγγραφής στο μητρώο αρρένωνπλησιεστέρων συγγενώνπολλαπλώς εγγεγραμμένουγια την προσθήκη κυρίου ονόματοςταυτοπροσωπίας

γέννησης, γάμου, θανάτου, συμφώνου συμβίωσης

-Μετάφραση πιστοποιητικών δικαστηρίου

-Μετάφραση εκπαιδευτικών εγγράφων

-Μετάφραση φορολογικών εγγράφων

Μεταφράσεις άλλων εγγράφων

-Μετάφραση λογαριασμών

Δείτε και άλλα έγγραφα που αναλαμβάνουμε:   Άδεια Δίπλωμα οδήγησης, Πιστοποιητικά για διαγωνισμούς του Δημοσίου, έγγραφα ΑΣΕΠ, έγγραφα για αλλοδαπούς, Ποινικό Μητρώο, Ιατρικές Αποδείξεις, Διαβατήρια, Άδειες Παραμονής, Προσωπικά έγγραφα, Ιδιωτικές Επιστολές, Εθιμοτυπικές Επιστολές, Φορολογικά 'Εγγραφα, Τιμολόγια - Αποδείξεις, Ιατρικές Διαγνωστικές Εκθέσεις, Δικαστικές Αποφάσεις, Πληρεξούσια, Πρακτικά Δικαστηρίων, Καταστατικά Εταιριών ή Σωματείων, Διαθήκες, Εκθέσεις αυτοψίας, Αποφασεις Διαζυγίων, Πιστοποιητικό ιατρικής ειδικότητας, Απολυτήριο Γυμνασίου - Λυκείου, Πιστοποιητικό εκπαίδευσης ιατρικής ειδικότητας, VISA κ.α. 

 
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: