ΑΣΕΠ 3Κ/2019 : Πληροφορίες για επίσημες μεταφράσεις

  Η 3Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/11.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Ο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣΕΠ 1Γ/2019: Πληροφορίες για επίσημες μεταφράσεις

Λίγες ημέρες έμειναν για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων όσον αφορά την Προκήρυξη 1Γ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/18.03.2019) και αφορά στην πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2019: Πληροφορίες για Επίσημες Μεταφράσεις

Εκδόθηκε χθες 9/4/2019 από το ΑΣΕΠ προκήρυξη (2Κ/2019) με σειρά προτεραιότητας 1.116 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται να υποβάλουν&n...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΑΕΔ : Κοινωφελής εργασία / 8.933 νέες προσλήψεις

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης» Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ, η Δημόσια Πρόκληση του ΟΑΕΔ Νο 3/2019 για την απασχόληση ανέργων σε 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης, διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής Εκπαίδε...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣΕΠ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ / ΣΟΧ 1/2019

ΑΣΕΠ: Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου / Δήμος Θέρμης Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων ανακοίνωσε ο Δήμος Θέρμης.  Η ανακοίνωση αφορά την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας κλάδου Δευτεροβάθμιας ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ως ακολούθως: ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: