Μεταφράσεις από δικηγόρο

Μετάφραση δικηγόρου: Τι ισχύει Όταν τα έγγραφά μας προσκομίζονται ως δικαιολογητικά ενώπιον ελληνικών ή ξένων φορέων, τότε πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στη γλώσσα του φορέα στον οποίο κατατίθενται. Οι ενδιαφερόμενοι συχνά βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να βλέπουν τα έγγραφα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣΕΠ: Μεταφράσεις και επικυρώσεις εγγράφων

Πώς μεταφράζονται και επικυρώνονται οι τίτλοι, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις για χρήση ΑΣΕΠ; Το πρόβλημα της μετάφρασης και επικύρωσης εγγράφων ΑΣΕΠ Ένας μεγάλος πονοκέφαλος για το διορισμό υποψηφίων μέσω ΑΣΕΠ αποτελεί η ορθή και αποτελεσματική απόδειξη των τυπικών τους προσόντων. Οι υποψήφιο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων

Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων Κατά το άρθρο 1 του Ν. 4250 (ΦΕΚ 74/ 26.3.2014/τ. Α'), έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής επικυρώσεων αντιγράφων ημεδαπών δημοσίων εγγράφων ενώπιον του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μετάφραση δικαιολογητικών για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό

Μετάφραση δικαιολογητικών για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό Μετά τις αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών στον ελληνικό τραπεζικό τομέα και την πιθανότητα διατήρησης της απαγόρευσης αποστολής τραπεζικών εμβασμάτων προς το εξωτερικό για το προσεχές διάστημα, πολλές εταιρίες ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣΕΠ εφοριακών 2015

ΑΣΕΠ εφοριακών 2015 Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η 2Κ/2015 (ΦΕΚ 3/14-05-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) προκήρυξη για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 465 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ Εφοριακών στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων το...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: