ΟΑΕΔ : Κοινωφελής εργασία / 8.933 νέες προσλήψεις

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης» Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ, η Δημόσια Πρόκληση του ΟΑΕΔ Νο 3/2019 για την απασχόληση ανέργων σε 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης, διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής Εκπαίδε...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣΕΠ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ / ΣΟΧ 1/2019

      ΑΣΕΠ: Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου / Δήμος Θέρμης Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων ανακοίνωσε ο Δήμος Θέρμης.  Η ανακοίνωση αφορά την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας κλάδου Δευτεροβάθμιας ή Υποχρεωτικής Εκ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Πληροφορίες για επίσημες μεταφράσεις

Εκδόθηκε σήμερα από το ΑΣΕΠ προκήρυξη (6Κ/2018) με σειρά προτεραιότητας 588 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Οι υποψήφιοι πρέπει να συ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μεταφράσεις από δικηγόρο

Μετάφραση δικηγόρου: Τι ισχύει Όταν τα έγγραφά μας προσκομίζονται ως δικαιολογητικά ενώπιον ελληνικών ή ξένων φορέων, τότε πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στη γλώσσα του φορέα στον οποίο κατατίθενται. Οι ενδιαφερόμενοι συχνά βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να βλέπουν τα έγγραφα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣΕΠ: Μεταφράσεις και επικυρώσεις εγγράφων

Πώς μεταφράζονται και επικυρώνονται οι τίτλοι, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις για χρήση ΑΣΕΠ; Το πρόβλημα της μετάφρασης και επικύρωσης εγγράφων ΑΣΕΠ Ένας μεγάλος πονοκέφαλος για το διορισμό υποψηφίων μέσω ΑΣΕΠ αποτελεί η ορθή και αποτελεσματική απόδειξη των τυπικών τους προσόντων. Οι υποψήφιο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: