Προσλήψεις σε Φορείς του Δημοσίου - Αιτήσεις έως και 7 Οκτωβρίου

9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   Το Μουσείο Ακρόπολης, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ασφάλειας (ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά εξήντα πέντε (65) ατόμων για την κάλυψη εποχικών/παροδικών αναγκώ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣΕΠ: 450 Προσλήψεις σε Φορείς του Δημοσίου

                          Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνει την πρόσληψη 200 ατόμων με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ - ΔΕΔΔΗΕ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Ξεκίνησαν σήμερα, 21-08-2019 ημέρα Τετάρτη, οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΔΕΔΔΗΕ.  Οι αιτήσεις αφορούν 3 προκηρύξεις και ειδικότερα: Ι. την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισ&micr...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαγωνισμός για την Πρόσληψη 1.500 Ειδικών Φρουρών μέσω ΑΣΕΠ

Προκηρύχθηκε χθες 06-08-2019, ημέρα Τρίτη, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας ο διαγωνισμός για την πρόσληψη των 1.500 Ειδικών Φρουρών μέσω ΑΣΕΠ, για την οποία έχει γίνει δημοσίευση στο ΦΕΚ από την προηγούμενη εβδομάδα. Με την προκήρυξη καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στον διαγω...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣΕΠ 3Κ/2019 : Πληροφορίες για επίσημες μεταφράσεις

  Η 3Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/11.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Ο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: