ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Πληροφορίες για επίσημες μεταφράσεις

Εκδόθηκε σήμερα από το ΑΣΕΠ προκήρυξη (6Κ/2018) με σειρά προτεραιότητας 588 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Οι υποψήφιοι πρέπει να συ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μεταφράσεις από δικηγόρο

Μετάφραση δικηγόρου: Τι ισχύει Όταν τα έγγραφά μας προσκομίζονται ως δικαιολογητικά ενώπιον ελληνικών ή ξένων φορέων, τότε πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στη γλώσσα του φορέα στον οποίο κατατίθενται. Οι ενδιαφερόμενοι συχνά βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να βλέπουν τα έγγραφα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΣΕΠ: Μεταφράσεις και επικυρώσεις εγγράφων

Πώς μεταφράζονται και επικυρώνονται οι τίτλοι, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις για χρήση ΑΣΕΠ; Το πρόβλημα της μετάφρασης και επικύρωσης εγγράφων ΑΣΕΠ Ένας μεγάλος πονοκέφαλος για το διορισμό υποψηφίων μέσω ΑΣΕΠ αποτελεί η ορθή και αποτελεσματική απόδειξη των τυπικών τους προσόντων. Οι υποψήφιο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων

Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων Κατά το άρθρο 1 του Ν. 4250 (ΦΕΚ 74/ 26.3.2014/τ. Α'), έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής επικυρώσεων αντιγράφων ημεδαπών δημοσίων εγγράφων ενώπιον του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μετάφραση δικαιολογητικών για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό

Μετάφραση δικαιολογητικών για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό Μετά τις αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών στον ελληνικό τραπεζικό τομέα και την πιθανότητα διατήρησης της απαγόρευσης αποστολής τραπεζικών εμβασμάτων προς το εξωτερικό για το προσεχές διάστημα, πολλές εταιρίες ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: