ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Ναι. Δείτε το σχετικό video tutorial στο YouTube (αντιγράψτε το σύνδεσμο στον browser σας): https://www.youtube.com/watch?v=bIlH3Iu0n7E
Όχι. Σε όλες τις υπηρεσίες του iMetafrasi.gr θα πρέπει να μας αποστείλετε τα φυσικά έγγραφα για επίδειξη και επίσημη μετάφραση ή/και επικύρωση.
Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για τη χρήση φορολογικών εγγράφων ή άλλων εγγράφων ενώπιον των φορολογικών αρχών. Για το λόγο αυτό καλύτερα να επικοινωνήσετε με τις αντίστοιχες αρχές προκειμένου να ενημερωθείτε για το αν δέχονται έγγραφα επίσημα μεταφρασμένα ή/και επικυρωμένα από δικηγόρο που προσφέρει το iMetafrasi.gr.
Ναι. Για κάθε συναλλαγή εκδίδεται νόμιμο παραστατικό με ΦΠΑ, είτε Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ), είτε Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ). Εφόσον είσαστε επιτηδευματίας ή νομικό πρόσωπο και οι επιλεγμένες υπηρεσίες αφορούν στην επαγγελματική σας δραστηριότητα, μπορείτε να ζητήσετε Τιμολόγιο συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία κατά την εισαγωγή των στοιχείων της παραγγελίας. Τα παραστατικά αποστέλλονται μαζί με τα έτοιμα επεξεργασμένα έγγραφα.
Επισημαίνεται ότι το iMetafrasi.gr παρέχει την προβλεπόμενη κατά νόμο διαδικασία. Οι φορείς (πχ εκπαιδευτικά ιδρύματα) που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες σε συνεργασία με δικηγόρους, και οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα έγγραφα (πχ πτυχία ξένων γλωσσών) με βάση δεδομένων, κάνουν απλή αντιστοίχηση-επιβεβαίωση δεδομένων, χωρίς να μπορέσουν να πιστοποιήσουν τη γνησιότητα, την πρωτοτυπία, την αυθεντικότητα ή την εγκυρότητα του συγκεκριμένου φυσικού εγγράφου που τους έχει υποβληθεί. Για να γίνει πιστοποίηση γνησιότητας του εγγράφου χρειάζεται επιπλέον επιστημονικός έλεγχος του φυσικού εγγράφου. Τα παραπάνω δε, δεν δύναται πολύ περισσότερο και σε καμία περίπτωση να κάνει ο δικηγόρος που επικυρώνει, πριν μεταφράσει, τα έγγραφα που παραλαμβάνει, ακόμα και αν έχει τις σχετικές διαβεβαιώσεις από τον φορέα (πχ εκπαιδευτικό ίδρυμα) με τον οποίο συνεργάζεται. Το iMetafrasi.gr διαπιστώνει την πρωτοτυπία με τους τρόπους που ορίζονται στους "Όρους χρήσης".
Ναι. Το πρωτότυπο έγγραφό σας θα σταλεί πίσω άθικτο. Εμείς έχουμε δημιουργήσει από αυτό ένα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο με τη συνημμένη ακριβή επίσημη μετάφραση του επικυρωμένου φωτοαντιγράφου.
Όχι. Σε περίπτωση που επιλέξετε μόνο επίσημη μετάφραση, το πρωτότυπο έγγραφο που θα μας στείλετε θα συρραφεί και σφραγιστεί με το έντυπο της μετάφρασης που θα ετοιμάσουμε και μαζί με αυτό θα αποτελεί πλέον ενιαίο σύνολο. Μόνο έγγραφα με στοιχεία πρωτοτυπίας μεταφράζονται, καθώς το iMetafrasi.gr δεν παρέχει απλές μεταφραστικές υπηρεσίες κάθε εγγράφου.
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε μέχρι την καταχώρηση των στοιχείων σας στις αντίστοιχες σελίδες πληρωμής, με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής προσφέρεται, ή την πληρωμή ή πριν την ειδοποίηση του κούριερ για την παραλαβή του εγγράφου από εσάς και τη δέσμευση του ποσού πληρωμής ή των στοιχείων πληρωμής από τους φορείς που μεσολαβούν για την πληρωμή (πχ Τράπεζες, Ιδρύματα Πληρωμών, Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος κλπ) και σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτή που προηγείται χρονικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε τη σελίδα, ή να πατήσετε σε οποιοδήποτε σύνδεσμο σας μεταφέρει εκτός διαδικασίας παραγγελίας. Εάν ολοκληρώσατε τη διαδικασία και επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας σας παρακαλούμε για την άμεση επικοινωνία σας με το δικηγορικό γραφείο Καμπάς & Καμπάς στο τηλέφωνο 2310.527936 ή στο email [email protected] H ακύρωση μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο αν δεν έχει ειδοποιηθεί η εταιρία courier για την παραλαβή της παραγγελίας σας και δεν έχουμε προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιφέρει κόστος στην παροχή της υπηρεσίας. Στην περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί κωδικός αριθμός παραλαβής της παραγγελίας σας στην εταιρία κούριερ, και δεν έχει γίνει ακόμη η παραλαβή των εγγράφων σας, το κόστος ακύρωσης ανέρχεται σε 4 Ευρώ ή σε 9 Ευρώ για δυσπρόσιτους προορισμούς. Σε περίπτωση που γίνει παραλαβή, η ακύρωση της παραγγελίας συνεπάγεται κόστος 8 Ευρώ ή 18 Ευρώ για δυσπρόσιτους προορισμούς, προκειμένου να επιστραφούν τα έγγραφα πίσω σε εσάς. Σε περίπτωση που για την παραγγελία σας έχει εισπραχθεί ως αμοιβή μικρότερο κόστος από τα παραπάνω, θα κρατηθεί αυτό το μικρότερο ποσό, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
Όχι. Τα ΚΕΠ επικυρώνουν αντίγραφα μόνο από ημεδαπούς φορείς συνταγμένα στα ελληνικά ή ξένες γλώσσες.
Ναι, εάν έχετε επιλέξει τις υπηρεσίες (α) Επίσημης μετάφρασης και επικύρωσης από δικηγόρο ή (β) Επικύρωσης από δικηγόρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστούμε να κρατήσετε επ' αόριστο τα έγγραφα που θα παραλάβετε από το iMetafrasi.gr. Από αυτά θα κάνετε φωτοτυπίες, τις οποίες θα επικυρώνετε όποτε χρειάζεστε στα ΚΕΠ. Έτσι, πληρώνετε μόνο μια φορά και έχετε την υπηρεσία για πάντα. Όχι, εάν έχετε επιλέξει την υπηρεσία ΜΟΝΟ επίσημης μετάφρασης.
Ναι, τα έγγραφα για τα οποία κάνουμε επίσημες μεταφράσεις ή/και επικυρώσεις είναι ισότιμα της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, μόνο που εμείς τα διεκπεραιώνουμε σε ταχύτερο χρόνο και σε ορισμένες περιπτώσεις οικονομικότερα και καλύτερα. Ουδέν έλλειμμα κύρους ή βαρύτητας υπάρχει σε σχέση με τους ελληνικούς φορείς του Δημοσίου και ουδείς φορέας μπορεί να αρνηθεί την εγκυρότητά τους. Για τις επίσημες ή επικυρωμένες μεταφράσεις τους ορισμένοι επιλέγουν να απευθυνθούν στη Mεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, επειδή θεωρούν ακόμη πως η σφραγίδα της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών θα προσδώσει αυξημένο κύρος στο μεταφρασμένο έγγραφό τους ή ότι αυτό θα γίνει ευκολότερα αποδεκτό από τον φορέα όπου θα κατατεθεί. Η πραγματικότητα της συναλλαγής με μια υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου είναι, δυστυχώς, πολύ διαφορετική, στην ποιότητα των υπηρεσιών, στην ταχύτητα ανταπόκρισής της και στην επικοινωνία γενικότερα. Η "λύση" του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελεί ενδεχομένως απόηχο παλαιότερων δεκαετιών όπου άλλες "λύσεις" δεν υπήρχαν και όπου το "κύρος" της κόκκινης κορδέλας, της στρογγυλής σφραγίδας και του εθνόσημου προσέδιδε επισημότητα στο έγγραφο. Στο iMetafrasi.gr η ανάθεση μιας επίσημης μετάφρασης σε δικηγόρο δεν περιορίζεται από δεσμεύσεις, όπως η φυσική παρουσία του εντολέα ή η αποστολή μιας συστημένης επιστολής του, όπως απαιτούν οι διαδικασίες της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών για τους εκτός Νομού Αττικής ενδιαφερόμενους, ούτε εντάσσεται στις «ώρες κοινού» του Δημοσίου, αλλά συνεπάγεται την ταχεία, ολοκληρωμένη και εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πελατών μας καθημερινώς. Σημείωση: Σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) είναι αρμοδιότητα του δικηγόρου η έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων κάθε είδους εγγράφων. Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων. Ομοίως, είναι αρμοδιότητα του δικηγόρου η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Παρακαλούνται επομένως οι πελάτες μας να ενημερώνουν προκαταβολικά για τις παραπάνω ρυθμίσεις τους διεθνείς φορείς, οι οποίοι ενδεχομένως να μην τις γνωρίζουν, προκειμένου να αποφύγουν οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Μολονότι έως σήμερα δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό εντός ή εκτός ΕΕ, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε παντελώς την άρνηση κάποιου ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα του εξωτερικού να δεχτεί έγγραφα επεξεργασμένα από εμάς, λόγω ελλειπούς πληροφόρησης ή ειδικού νομικού καθεστώτος σε χώρα του εξωτερικού. Ειδική περίπτωση αποτελούν τα έγγραφα για τα οποία θα ακολουθηθεί η διαδικασία της προξενικής θεώρησης και για τα οποία, λόγω έως σήμερα ελλειπούς ρύθμισης, οι πολίτες υποχρεούνται να απευθυνθούν στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ναι. Δεν είναι απαραίτητο τα έγγραφά σας να έχουν τη Σφραγίδα της Χάγης για να αναλάβουμε την επίσημη μετάφρασή τους. Σας συμβουλεύουμε όμως προηγουμένως να έχετε επικοινωνήσει με το φορέα στον οποίο θα υποβάλετε το έγγραφο για να σας διευκρινίσει αν είναι απαραίτητη ή όχι η Apostille. Μην ξεχνάτε, ότι η Apostille προηγείται της μετάφρασης
Ναι. Θα πρέπει όμως απαραιτήτως πιο πριν να μας στείλετε στο [email protected] σκαναρισμένα τα έγγραφα ή με φαξ στο 2312202535 αναφέροντας την επιθυμητή υπηρεσία (επίσημη μετάφραση και επικύρωση, επίσημη μετάφραση, επικύρωση) και τη γλώσσα μετάφρασης για να γίνει η εκτίμηση του κόστους. Στην απάντηση θα σας στείλουμε και email με τις δυνατότητες πληρωμής που παρέχονται. Αφού γίνει η πληρωμή, θα μας στείλετε τα φυσικά έγγραφα και μπορεί να γίνει η παροχή της υπηρεσίας μας.
Μπορείτε να βρείτε τους τίτλους εδώ κάνοντας copy-paste στον browser σας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp
Μπορείτε να βρείτε τις πιστοποιήσεις κάνοντας copy-paste στον browser σας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp
Ναι. Η έκπτωση θα είναι 5 ευρώ. H πληρωμή θα γίνει απαραιτήτως με την παράδοση των εγγράφων σε εμάς. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τις περισσότερες φορές δεν θα παραλάβετε τα έγγραφά σας αμέσως.
Ναι. Μπορείτε να συνδυάσετε όσες παραγγελίες επιθυμείτε στο Χαρτοφύλακά σας και να πληρώσετε στο τέλος μία φορά. Για κάθε επιπλέον έγγραφο που επιλέγετε μετά το πρώτο, υπάρχει έκπτωση 5 ευρώ. Σε περίπτωση που μας παραδώσετε και παραλάβετε με δικό σας κόστος-τρόπο τα έγγραφα στο γραφείο μας, η έκπτωση των 5 ευρώ ισχύει και στο πρώτο έγγραφο.
Ναι. Σε περίπτωση που σε μια παραγγελία περιλαμβάνονται περισσότερες υπηρεσίες (επίσημη μετάφραση και επικύρωση, επίσημη μετάφραση, επικύρωση) ή έγγραφα, υπάρχει έκπτωση 5 ευρώ για κάθε επιπλέον υπηρεσία ή έγγραφο πέραν του πρώτου σε σχέση με την αναγραφόμενη τιμή στον τιμοκατάλογο. Η έκπτωσή σας θα εμφανιστεί αυτόματα κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας.
Αν και δεν υπάρχει εγγυημένος χρόνος παράδοσης, η παραγγελία αυτή είναι η πιο συνηθισμένη και κατά μέσο όρο γίνεται σε 3 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των εγγράφων από το κούριερ στο χώρο που μας υποδείξατε.
Ναι. Μπορείτε να μας αποστείλετε ΚΑΙ ηλεκτρονικά τα έγγραφά σας (σκαναρισμένα ή φωτογραφίες). Η αποστολή μπορεί να γίνει είτε με «Ανέβασμα βοηθητικού αρχείου», στο σχετικό πεδίο της παραγγελίας, είτε με αποστολή στο [email protected] γράφωντας και τα στοιχεία σας, όπως και τα στοιχεία της παραγγελίας για να γίνει η αντιστοίχηση, είτε με φαξ στο 2312202535. Έτσι, όσο τα φυσικά έγγραφά σας ταξιδεύουν σε εμάς, μπορούμε να τα επεξεργαζόμαστε (επίσημη μετάφραση και επικύρωση, επίσημη μετάφραση, επικύρωση) από το ηλεκτρονικό αρχείο, προκειμένου να μη χάνεται χρόνος.
Ναι μπορείτε να μας στείλετε δική σας προτεινόμενη μετάφραση. Είναι κατανοητό ότι υπάρχουν εξειδικευμένοι όροι με περισσότερες μεταφραστικές εκδοχές, αλλά μία μόνο επιθυμητή από τον πελάτη. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο ενδιαφερόμενος έχει σίγουρα τις καλύτερες γνώσεις πάνω στο υπό μετάφραση έγγραφο (πχ μετάφραση αναλυτικής βαθμολογίας σε εξειδικευμένα επιστημονικά αντικείμενα). Το iMetafrasi.gr θα λάβει υπόψη του την προτεινόμενη μετάφραση, αλλά δε δεσμεύεται να τηρήσει τις υποδείξεις του πελάτη. Υπεύθυνος για την επίσημη μετάφραση είναι ο εκάστοτε δικηγόρος και προς αποφυγή περιπτώσεων στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι επιδιώκουν να εμφανίσουν νοηματικά ελαφρώς τροποποιημένο ή εξωραϊσμένο το μεταφρασμένο κείμενο σε σχέση με το πρωτότυπο που μας αποστέλλουν, δεν δεσμευόμαστε ότι η επίσημη μετάφραση θα είναι όπως το συμπληρωματικό αρχείο μετάφρασης το οποίο θα μας αποσταλεί. Στις περιπτώσεις που θα συμπεριλαμβάνεται συμπληρωματικό αρχείο μετάφρασης ΔΕΝ υπάρχει έκπτωση καθώς η συμβολή του στην τελική επίσημη μετάφραση δικηγόρου δεν είναι εκ των προτέρων σίγουρη.
Στο άρθρο 36 παρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 - ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013), προβλέπεται: "Στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται: [...] β) Η έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων κάθε είδους εγγράφων. Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων. γ) Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Κατά συνέπεια οι μεταφράσεις ή/και επικυρώσεις δικηγόρου προς ελληνικά γίνονται υποχρεωτικά δεκτές από της ημεδαπές Αρχές, ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Όταν ο φορέας στον οποίο θα προσκομίσετε τα έγγραφά σας είναι αλλοδαπός, τα παραπάνω δεν ισχύουν υποχρεωτικά. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις οι αλλοδαποί φορείς δέχονται τα επικυρωμένα ή/και μεταφρασμένα έγγραφα από έλληνες δικηγόρους. Το iMetafrasi.gr λόγω της τεράστιας ποικιλίας εγγράφων και φορέων, δεν μπορεί να εγγυηθεί για την απρόσκοπτη χρήση των εγγράφων στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό θα πρέπει πριν προβείτε στην παραγγελία να έχετε απευθυνθεί στον αρμόδιο φορέα του εξωτερικού προκειμένου να σας διευκρινήσει αν δέχεται μετάφραση ή/και επικύρωση από έλληνα δικηγόρο. Για να δείτε το παραπάνω άρθρο του νόμου κάντε copy-paste στον browser σας τον παρακάτω σύνδεσμο: http://bit.ly/1eQgx2q

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: