Πιστοποιητικό περί μη προσβολής αρχαιρεσιών σωματείου από Πρωτοδικείο

Κωδικός: PISTPROSVARX

Ποσότητα:

Επιλέξτε Γλώσσα:

€ 0.00
Χωρίς ΦΠΑ: € 0.00

Επιλέξατε: Μετάφραση και Επικύρωση στα Ελληνικά

Θέλω να κερδίσω χρόνο!

*Επιτρέπονται πολλαπλά αρχεία pdf, doc, docx, jpg, png μέχρι 2ΜΒ το καθένα

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


Πιστοποιητικό περί μη λύσης γάμου από Πρωτοδικείο

Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων από Πρωτοδικείο

Πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου από Πρωτοδικείο

Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης από Πρωτοδικείο

Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς από Πρωτοδικείο

Πιστοποιητικό περί μη αμφισβητήσεως κληρονομικού δικαιώματος από Πρωτοδικείο

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: