Μεταφραση πτυχιου

04 Μαΐου 2015
 

Μετάφραση πτυχίου

Η επίσημη μετάφραση και επικύρωση πτυχίου είναι ίσως ο συνηθέστερος συνδυασμός υπηρεσίας-εγγράφου που ζητείται. Οι μεταφράσεις μπορεί να αφορούν είτε:
(α) σε πτυχία ελληνικών ΑΕΙ και αποδεικτικά αποφοίτησης ΤΕΙ, είτε
(β) σε πτυχία και πιστοποιητικά ξένων γλωσσών και τίτλων γλωσσομάθειας (πχ Lower, Proficiency, IELTS, DELF, DALF, Zertifikat, Celi, DELE κλπ), είτε
(γ) σε μεταφράσεις αλλοδαπών πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών φορέων και ιδρυμάτων (Αγγλία, ΗΠΑ, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία κλπ).

Στην πρώτη περίπτωση οι πελάτες ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τα μεταφρασμένα και επικυρωμένα πτυχία τους στο εξωτερικό για επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς (μεταπτυχιακά, διδακτορικό). Στη δεύτερη περίπτωση, οι πελάτες ενδιαφέρονται να υποβάλουν στην Ελλάδα τις αναγνωρισμένες μεταφράσεις των πτυχίων τους για εργασιακούς λόγους (πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα, διορισμός στο Δημόσιο, συμμετοχή σε διαγωνισμό, ΑΣΕΠ). Στην τρίτη περίπτωση, το ενδιαφέρον των πελατών εστιάζεται στην αναγνώριση της ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής ισοτιμίας των πτυχίων τους (ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ, ΣΑΕΠ). Πέρα από την επαγγελματική και ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων τους, αρκετοί ενδιαφέρονται να υποβάλουν τα μεταφρασμένα πτυχία τους απευθείας στον ιδιωτικό τομέα (πχ εταιρίες, βιομηχανίες κλπ) για την πρόσληψή τους.

Στο iMetafrasi ειδικευόμαστε σε επίσημες μεταφράσεις - επικυρώσεις από δικηγόρους. Τα πρωτότυπα έγγραφα μεταφέρονται με ασφάλεια από εταιρία courier με δωρεάν μεταφορικά για όλη την Ελλάδα. Κάθε αποστολή είναι ασφαλισμένη από την εταιρία courier. Τις επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις αναλαμβάνουν δικηγόροι εξουσιοδοτημένοι από το νόμο και ενταγμένοι στις καταστάσεις μεταφραστών των δικηγορικών συλλόγων. Το γραφείο παραδίδει τις επικυρωμενες μεταφρασεις στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλαδας, αλλά και στο εξωτερικό. Αναλαμβάνουμε τη λήψη της Σφραγίδας της Χάγης - Apostille αλλά και προξενικής θεώρησης - επικύρωσης παγκοσμίως.

Οι μεταφράσεις είναι αναγνωρισμένες, επίσημες και ισότιμες της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών σύμφωνα με το νόμο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), "[...] στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται: [...] β) Η έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων κάθε είδους εγγράφων. Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων. γ) Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε".

 
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: