ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ - ΔΕΔΔΗΕ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

21 Αυγούστου 2019

 

Ξεκίνησαν σήμερα, 21-08-2019 ημέρα Τετάρτη, οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΔΕΔΔΗΕ. 

Οι αιτήσεις αφορούν 3 προκηρύξεις και ειδικότερα:

Ι. την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Έδρας της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου (∆ΠΠ-Η) που εδρεύει στην Πάτρα του Νομού Αχαΐας, 

Μπορείτε να δείτε την σχετική ανακοίνωση ΣΟΧ εδώ

ΙΙ. την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/ Περιοχή Λαμίας που εδρεύει στη Λαμία του Νομού Φθιώτιδας

Μπορείτε να δείτε την σχετική ανακοίνωση ΣΟΧ εδώ 

και

ΙΙ. την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ), που εδρεύει στην Αθήνα στο Νομό Αττικής

Μπορείτε να δείτε την σχετική ανακοίνωση ΣΟΧ εδώ

 

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων διαρκεί έως 30-08-2019

Προλαβαίνετε να κάνετε online παραγγελία επίσημων μεταφράσεων και επικυρώσεων από δικηγόρο για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σας στο iMetafrasi.gr
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: