ΑΣΕΠ 2Κ/2019: Πληροφορίες για Επίσημες Μεταφράσεις

10 Απριλίου 2019

Εκδόθηκε χθες 9/4/2019 από το ΑΣΕΠ προκήρυξη (2Κ/2019) με σειρά προτεραιότητας 1.116 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται να υποβάλουν Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική).

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων άρχισε χθες 9 Απριλίου ημέρα Τρίτη και ολοκληρώνεται 24 Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Για την κατηγορία ΥΕ η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 2 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 17 Μαΐου 2019. 

Όσοι υποψήφιοι κληθούν από το ΑΣΕΠ πριν την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών που ορίζεται από το ΑΣΕΠ, να υποβάλουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων και των κριτηρίων , που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς τους στους πίνακες κατάταξης πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη

2Κ/2019

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

Μπορείτε να κάνετε online παραγγελία επίσημων μεταφράσεων και επικυρώσεων από δικηγόρο για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σας στο iMetafrasi.gr
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: