Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Tο Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχει έδρα την Αθήνα (τα κτίρια βρίσκονται εντός των ορίων του δήμου Καλλιθέας) και ιδρύθηκε το 1990 μετά την κατάργηση της Χαροκοπείου Σχολής Οικιακής Οικονομίας (ΧΑΣΟΟ), η οποία λειτουργούσε από το 1929. Έκτοτε,ο χαρακτήρας του πανεπιστημίου έχει διευρυνθεί σημαντικά με επέκταση και σε άλλα επιστημονικά αντικείμενα, σπάνια ή μοναδικά στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας.

Πηγή

category image
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: