ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης - TEI Καβάλας - Δράμας - Διδυμοτείχου (ΤΕΙΑΜΘ)

Το ΤΕΙ Καβάλας ιδρύθηκε το 1976. Η μορφή που έχει σήμερα είναι το αποτέλεσμα πολλών θεσμικών μεταρρυθμίσεων και μεταβολών. Το συγκρότημα (campus) καταλαμβάνει έκταση 132.000 m2 με κάλυψη 36.000 m2 από τα οποία 11.000 m2 σε αίθουσες διδασκαλίας 11.000 m2 σε εργαστήρια (ΤΟΛ και Συνεργεία), 11.000 m2 σε 3 φοιτητικές εστίες δυναμικότητας 450 κλινών, και 3.000 m2 στο κτίριο Βιβλιοθήκης. Στο ΤΕΙ Καβάλας λειτουργούν 4 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Το 2013 τοΤΕΙ Καβάλας μετονομάστηκε σε ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

http://www.teiemt.gr/

category image
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Έχετε Ψάξει Για

Φίλτρα Αναζήτησης

ΤΕΙ


Οργανισμό


ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: