ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΤΕΙ Θεσσαλίας - ΤΕΙ Λάρισας

Το Τ.Ε.Ι. Λάρισας ιδρύθηκε το 1983 όταν καταργήθηκαν τα μέχρι τότε λειτουργούντα Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), και θεσπίσθηκε η βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία εντάχθηκαν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και τα Τ.Ε.Ι. Το 2013 μετονομάστηκε σε T.E.I. Θεσσαλίας.

category image
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Έχετε Ψάξει Για

Φίλτρα Αναζήτησης

ΤΕΙ


Οργανισμό


ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: