ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΤΕΙ Θεσσαλίας - ΤΕΙ Λάρισας

Το Τ.Ε.Ι. Λάρισας ιδρύθηκε το 1983 όταν καταργήθηκαν τα μέχρι τότε λειτουργούντα Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), και θεσπίσθηκε η βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία εντάχθηκαν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και τα Τ.Ε.Ι. Το 2013 μετονομάστηκε σε T.E.I. Θεσσαλίας.

category image
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: