Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών - ΣΜΥ

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών - ΣΜΥ

Αποστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) είναι:

α.         Να αποδίδει στο Στρατό Ξηράς Μονίμους Υπαξιωματικούς ικανούς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις επιχειρησιακές του απαιτήσεις, παρέχοντας:

 (1)       Την απαιτούμενη στρατιωτική εκπαίδευση προκειμένου να οικοδομήσει την προσωπικότητα και τις δεξιότητες του άριστου Στρατιώτηκαι του ικανού Ηγήτορα στο επίπεδο του Ομαδάρχη και Βοηθού Διμοιρίτη.
(2)       Ποιοτική ακαδημαϊκή εκπαίδευση, επιπέδου Γ΄ Κύκλου, σε γνωστικό φάσμα που να συμβάλει στη διαμόρφωση της προσωπικότηταςτου Στρατιωτικού.

β.         Να συμβάλει στο κύρος του Σώματος των Μονίμων Υπαξιωματικώντου Στρατού Ξηράς, με τη διατήρηση της Σχολής σε υψηλό επίπεδο.

Πηγή

category image
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Έχετε Ψάξει Για

Φίλτρα Αναζήτησης

Οργανισμό


ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: