Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού - ΣΜΥΝ

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού - ΣΜΥΝ

Η ΣΜΥΝ είναι η παραγωγική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού και ανήκει στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σ' αυτήν εκπαιδεύονται οι μελλοντικοί μόνιμοι υπαξιωματικοί του ΠΝ ώστε μετά την αποφοίτηση να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της ειδικότητάς των. Για να επιτευχθεί αυτό η εκπαίδευση εστιάζεται σε δυο βασικούς άξονες :

- Την κατάλληλη στρατιωτική και ναυτική αγωγή.
- Την αναγκαία θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση

Κατά τη διάρκεια της διετούς φοίτησης στη Σχολή, επιλεγμένο προσωπικό, στρατιωτικό και πολιτικό, παρέχει την απαιτούμενη στρατιωτική και ακαδημαϊκή μόρφωση. Συγχρόνως επιδιώκεται να προσδοθούν στους Δοκίμους οι απαραίτητες στρατιωτικές και ναυτικές αρετές καθώς και να εξυψωθούν οι πνευματικές και ψυχικές δυνάμεις τους. Η άθληση είναι ένα σοβαρό μέλημα της Σχολής και επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή των Δοκίμων σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα ναυτικά, όπως η ιστιοπλοΐα, η κωπηλασία και η κολύμβηση. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι Δόκιμοι συμμετέχουν κάθε μήνα σε μικρά εκπαιδευτικά ταξίδια (1-3 ημέρες) σε ελληνικά λιμάνια. Επίσης κάθε καλοκαίρι πραγματοποιείται ένα εκπαιδευτικό ταξίδι που διαρκεί ένα μήνα περίπου, σε λιμάνια της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, όσοι αποφοιτούν με επιτυχία, ορκίζονται λαμβάνοντας τον βαθμό του Κελευστή και τοποθετούνται στα πλοία και τις υπηρεσίες του Π.Ν ανάλογα με την ειδικότητά τους. Οι υπαξιωματικοί που αποφοιτούν από τη Σχολή σταδιοδρομούν σαν μόνιμα στελέχη του Π.Ν μέχρι το βαθμό του Αντιπλοιάρχου.

Η αποστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) είναι: Να παρέχει στους εισερχόμενους σπουδαστές, αφενός μεν την κατάλληλη στρατιωτική και ναυτική αγωγή, αφετέρου δε, την αναγκαία θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, καθώς και τεχνική κατάρτιση,  με σκοπό, την απόδοση Υπαξιωματικών, που θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της ειδικότητας.

Πηγή

category image
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Έχετε Ψάξει Για

Φίλτρα Αναζήτησης

Οργανισμό


ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: