Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων - ΣΣΑΣ

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων - ΣΣΑΣ

Αποστολή της Σχολής είναι η παροχή αρμονικά συνδυασμένης, επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαιδεύσεως για την κατάρτιση μονίμων Αξκών με απώτερο σκοπό την κάλυψη των αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων όπως παρακάτω:

-Υγειονομικού (Ιατροί, Κτηνίατροι, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι)

-Οικονομικού

-Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ)

Πηγή

category image
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Έχετε Ψάξει Για

Φίλτρα Αναζήτησης

Οργανισμό


ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: