Παγκόσμια Παράδοση

Το iMetafrasi.gr παραδίδει τις επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις σας σε ολόκληρο τον κόσμο. Για τις παραδόσεις αξιοποιούμε τις υπηρεσίες της ACS. Για τις online παραγγελίες δεν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα επιλογής ξένης χώρας. Θα χρειαστεί να καταχωρίσετε ως διεύθυνση μία ελληνική διεύθυνση για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και στη συνέχεια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να γίνει ο διακανονισμός των μεταφορικών προς το εξωτερικό και η περαίωση της παραγγελίας.

Οι παραδόσεις και οι χρόνοι παράδοσης σε χώρες εξωτερικού αφορούν κυρίως παραδόσεις που γίνονται εντός των κυρίων πόλεων και γίνονται στην διεύθυνση παραλήπτη. Σε περιπτώσεις παραδόσεων σε εκτός πόλεων ή απομακρυσμένες περιοχές/προορισμούς χωρών εξωτερικού, και σε περιπτώσεις μη ύπαρξης ακριβούς διεύθυνσης δύναται να τροποποιηθεί ο χρόνος και ο τρόπος παράδοσης των αποστολών αυτών σύμφωνα με τα κριτήρια παραδόσεων των συνεργαζόμενων στην εκάστοτε χώρα εταιρειών ταχυμεταφοράς ή αντιπροσώπων τους. Οι παραδόσεις αυτές κατά περίπτωση μπορεί να γίνονται είτε στο κοντινότερο σημείο εξυπηρέτησης της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφοράς ή του αντιπροσώπου της ACS είτε να παραδοθεί κατά την κρίση αυτών σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην εν λόγω περιοχή (σε συνεργασία με άλλη συνεργαζόμενη με αυτούς εταιρεία ταχυμεταφορών ή πάροχο καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομείου της εκάστοτε χώρας).

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Παράδοσης στο Εξωτερικό

Χώρες Εξωτερικού - Εκτιμώμενοι χρόνοι παράδοσης

Οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί και τα κόστη μπορούν να μεταβληθούν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ACS.
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: