Προσλήψεις σε Φορείς του Δημοσίου - Αιτήσεις έως και 7 Οκτωβρίου

02 Οκτωβρίου 2019

9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

  • Το Μουσείο Ακρόπολης, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ασφάλειας (ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά εξήντα πέντε (65) ατόμων για την κάλυψη εποχικών/παροδικών αναγκών του Μουσείου.

            Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019.

           Μπορείτε να δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ

 

  • Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για τη Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών, ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

           4 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου)
           4 ΔΕ Μηχανιοτεχνίτες Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμών
           6 ΔΕ Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές

          Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, Οκτώβριος 4, 2019

           Μπορείτε να δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ

 

  • Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ" ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ΕΠΑΣ Ιωαννίνων, Λάρισας και Καλαμπάκας και τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Αχαϊας και Ρεθύμνου.  Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 7, 2019

           Μπορείτε να δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ

 

  • Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων ΔΕ Τεχνικών Ορυχείων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.                               Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Δευτέρα, Οκτώβριος 7, 2019

           Μπορείτε να δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ

 

  • Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη 250 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 7, 2019

           Μπορείτε να δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ

 

  • Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υδροηλεκτρικών Σταθμών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα, ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/09/2019-07/10/2019

           Μπορείτε να δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ

 

  • Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της, ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 7, 2019

           Μπορείτε να δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ

 

  • Ανακοίνωση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι ΙΔΟΧ), συνολικά είκοσι τριών (23) Καθηγητών Μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων με αντικείμενο τη «διδασκαλία μουσικής, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2020 και οι οποίοι θα αμείβονται αποκλειστικά με αντίτιμο.

 

  • 21 Προσληψεις καθηγητών/τριών στο Δήμο Νίκαιας Ρέντη, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως ωρομίσθιοι με αντίτιμο, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, είκοσι ενός (21) ατόμων. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες μόνο και κατά τις ώρες 09: 00 – 13:00 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία η οποία λήγει μετά την πάροδο επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτησή τους

 

  • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 10-01-2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/09/2019-02/10/2019

          
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: