Πολυτεχνείο Κρήτης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρώτιστο μέλημα του Πολυτεχνείου Κρήτης  είναι να παρέχει στους φοιτητές του μια εκπαίδευση που συνδυάζει την αυστηρή ακαδημαϊκή μελέτη και τον ενθουσιασμό της ανακάλυψης νέων γνώσεων με την ουσιαστική υποστήριξη και την παροχή πνευματικών ερεθισμάτων στο πλαίσιο μιας δυναμικής πολυτεχνειακής κοινότητας.

Με πέντε σχολές μηχανικών -παραγωγής & διοίκησης, ορυκτών πόρων, ηλεκτρονικών και υπολογιστών, περιβάλλοντος και αρχιτεκτόνων- και αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που καλύπτουν ευρύ φάσμα της επιστήμης των μηχανικών, το Πολυτεχνείο Κρήτης προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου και αναγνωρισμένου κύρους.

Πηγή

category image
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: