Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας

Κωδικός: TAFT

Ποσότητα:

Επιλέξτε Γλώσσα:

€ 0.00
Χωρίς ΦΠΑ: € 0.00

Επιλέξατε: Μετάφραση και Επικύρωση στα Ελληνικά

Θέλω να κερδίσω χρόνο!

*Επιτρέπονται πολλαπλά αρχεία pdf, doc, docx, jpg, png μέχρι 2ΜΒ το καθένα

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (χειρόγραφη)

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (χειρόγραφη)

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας - Ελληνικοί Δήμοι

Πιστοποιητικό για την προσθήκη κυρίου ονόματος

Πιστοποιητικό πολλαπλώς εγγεγραμμένου

Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: