Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης από Πρωτοδικείο

Κωδικός: PISTDIMDIATH

Ποσότητα:

Επιλέξτε Γλώσσα:

€ 0.00
Χωρίς ΦΠΑ: € 0.00

Επιλέξατε: Μετάφραση και Επικύρωση στα Ελληνικά

Προσθήκη
ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ

Θέλω να κερδίσω χρόνο!

*Επιτρέπονται πολλαπλά αρχεία pdf, doc, docx, jpg, png μέχρι 2ΜΒ το καθένα

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


Πιστοποιητικό περί μη προσβολής αρχαιρεσιών σωματείου από Πρωτοδικείο

Πιστοποιητικό περί μη λύσης γάμου από Πρωτοδικείο

Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων από Πρωτοδικείο

Πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου από Πρωτοδικείο

Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς από Πρωτοδικείο

Πιστοποιητικό περί μη αμφισβητήσεως κληρονομικού δικαιώματος από Πρωτοδικείο

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: