ΟΠΑ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΟΠΑ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η πρώην ΑΣΟΕΕ, είναι το αρχαιότερο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της πατρίδας μας στους χώρους των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ στην πορεία του χρόνου προστέθηκαν, με μεγάλη επιτυχία, τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και της Στατιστικής. Από το 1920, έχει δημιουργήσει μια λαμπρή παράδοση προσφοράς στη νεολαία της πατρίδας μας και την επιστήμη. Χιλιάδες απόφοιτοί του είναι σήμερα υψηλόβαθμα διοικητικά και οικονομικά στελέχη τού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέλη ΔΕΠ σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και μέλη διεθνών οργανισμών.

Με τα 8 Προπτυχιακά του Τμήματα που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών, με τα 31 εξαιρετικά δημοφιλή Μεταπτυχιακά του Προγράμματα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης και με τα διδακτορικά του Προγράμματα, το ΟΠΑ αξιολογείται ως ένα από τα κορυφαία Ιδρύματα στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει. Η καλή του φήμη αντανακλά το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού του προσωπικού, την υψηλή ποιότητα του ερευνητικού και διδακτικού του έργου, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών που παρέχει, αλλά και τις διακρίσεις που επιτυγχάνουν οι φοιτητές και οι απόφοιτοί του. Μέσα από τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόζουμε με επιτυχία τα τελευταία χρόνια, προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε διαρκώς.

Στόχος και επιδίωξη είναι ένα πανεπιστήμιο κέντρο παιδείας και επιστημονικής αριστείας, δημοκρατίας, αξιοκρατίας, εξωστρέφειας, διαφάνειας και κοινωνικής λογοδοσίας, στήριγμα και πηγή πνευματικού πλούτου για τη χώρα μας.

Επιδιώκεται η σχέση με τους φοιτητές να είναι διαχρονική. Διατηρώντας και περαιτέρω αναπτύσσοντας τη μακρόχρονη, στενή συνεργασία με τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, το Πανεπιστήμιο διευκολύνει και υποστηρίζει, μέσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του, την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.

Το ΟΠΑ συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία του σημαντικότερου πόρου τον οποίο μία χώρα μπορεί να έχει: το ανθρώπινο κεφάλαιό της.

category image
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: