Επίσημη Μετάφραση - Επικύρωση από Δικηγόρο

05 Μαρτίου 2017

Επίσημες Μεταφράσεις & Επικυρώσεις από δικηγόρο

Αυτή η μεταφραστική υπηρεσία δικηγόρου είναι η συνηθέστερη που ζητείται. Με αυτήν την επιλογή, παραλαμβάνουμε το πρωτότυπο έγγραφό σας (π.χ. πτυχίο, πιστοποιητικό, ληξιαρχική πράξη, αναλυτική βαθμολογία κλπ) μέσω κούριερ. Σας επιστρέφουμε το πρωτότυπο που μας στείλατε ανέπαφο, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφό του πρωτοτύπου και συνημμένη μετάφραση.

Τι περιλαμβάνει η μεταφραστική υπηρεσία και με ποια διαδικασία γίνεται:

 • Παραλαβή του πρωτοτύπου σας με κούριερ ή στο γραφείο μας 
 • Έλεγχος στα εξωτερικά του στοιχεία για την εξακρίβωση της πρωτοτυπίας του.
 • Δημιουργία πιστού φωτοαντιγράφου του πρωτοτύπου εγγράφου σας
 • Διατηρείται ανέπαφο το πρωτότυπό σας.
 • Δημιουργία «εγγράφου επίσημης μετάφρασης» του πρωτοτύπου σας
 • Διατήρηση κατά το δυνατό της μορφοποίησης του πρωτοτύπου σας, προκειμένου να είναι εφικτή η εύκολη αντιστοίχιση μεταξύ περιεχομένου επικυρωμένου αντιγράφου και ακριβούς μετάφρασης από οποιονδήποτε τρίτο.
 • Συρραφή του φωτοαντιγράφου με το «έγγραφο επικυρωμένης μετάφρασης» που δημιουργήσαμε.
 • Σφράγιση με «σφραγίδες  ένωσης» (σφραγίδες δικηγόρου) μεταξύ των δύο παραπάνω εγγράφων.
 • Δημιουργία με τον τρόπο αυτό ενός ενιαίου εγγράφου.
 • Επικύρωση του πρώτου σκέλους (φωτοαντίγραφο) με τη σχετική βεβαίωση-σφραγίδα που τίθεται και τοποθέτηση ημερομηνίας, σφραγίδας και υπογραφής δικηγόρου.
 • Στο ενιαίο αυτό έγγραφο μετάφρασης-επικύρωσης τίθεται η βεβαίωση του δικηγόρου, ότι η μετάφραση που δημιουργήθηκε είναι στη γλώσσα που μας ζητήσατε και ακριβής από το επικυρωμένο συνημμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου που μας στείλατε. Σφράγιση και υπογραφή της βεβαίωσης αυτής από δικηγόρο.
 • Κατάθεση του ενιαίου εγγράφου που δημιουργήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είναι αρμόδιος να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του δικηγόρου στα μεταφρασμένα έγγραφα από δικηγόρους.
 • Βεβαίωση και υπογραφή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου (ΝΠΔΔ) μαζί με τη σφραγίδα του δικηγορικού συλλόγου και το προβλεπόμενο χαρτόσημο, για το γνήσιο της υπογραφής του μεταφράσαντος δικηγόρου.
 • Στον δικηγορικό σύλλογο τίθεται η στρόγγυλη σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας με το εθνόσημο, όπως η σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας που τίθεται στη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Έκδοση του σχετικού παραστατικού με τον ΦΠΑ
 • Παραδίδονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα: (1) το πρωτότυπο έγγραφο που μας αποστείλατε άθικτο, (2) το ενιαίο έγγραφο επίσημης μετάφρασης-επικύρωσης από δικηγόρο, για περαιτέρω δική σας χρήση, (3) το σχετικό παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο).

Στη συνολική τιμή που πληρώνετε περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, το κόστος των ενσήμων, τα δωρεάν μεταφορικά (από και προς εσάς) και η δική μας αμοιβή.

Τιμή μετάφρασης και επικύρωσης δικηγόρου

Δωρεάν εκτίμηση κόστους και επιλεξιμότητας εγγράφου: Εάν δεν βρίσκετε τα έγγραφά σας στη βάση μας, στείλτε μας σάρωση του πρωτότυπου εγγράφου στο info@imetafrasi.gr ή φαξ στο +302102202188. Μην ξεχάσετε να αναφέρετε το είδος της υπηρεσίας και τη γλώσσα που σας ενδιαφέρει.


*Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, ο έλεγχος πρωτοτυπίας που γίνεται αφορά μόνον στο ότι το έγγραφο έχει εκείνα τα εξωτερικά στοιχεία πρωτοτυπίας που μπορεί να αντιληφθεί ο μέσος άνθρωπος με τα εμπειρικά μέσα που διαθέτει. Δεν βεβαιώνεται ότι το έγγραφο αυτό είναι γνήσιο. Δεν αποκλείεται να διαπιστωθεί με άλλους επιστημονικούς ή εργαστηριακούς τρόπους ως μη πρωτότυπο, μη αυθεντικό, μη γνήσιο ή μη έγκυρο. Εν συντομία, η επικύρωση του εγγράφου βεβαιώνει ότι το φωτοαντίγραφο που παράξαμε προέρχεται από το «επιδεικνυόμενο έγγραφο» που μας εστάλη χωρίς να πιστοποιεί αναγκαία την αυθεντικότητα, τη γνησιότητα ή το έγκυρο αυτού, ενώ βεβαιώνεται επισήμως ότι η μετάφραση είναι ακριβής από το πρωτότυπο που μας αποστείλατε.
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: