Επίσημη μετάφραση δικηγόρου

06 Μαρτίου 2017

Επίσημες Μεταφράσεις από δικηγόρο

Η υπηρεσία «μετάφραση από δικηγόρο» δεν είναι μια απλή μεταφραστική υπηρεσία, όπως αυτή παρέχεται από τα μεταφραστικά γραφεία. Ούτε επιδιώκεται η απλή μετάφραση εγγράφων από το iMetafrasi.gr. Με την υπηρεσία αυτή αποκτάται επίσημη μετάφραση του πρωτοτύπου με βεβαίωση δικηγόρου. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει τη μετάφραση και επεξεργασία του ίδιου του εγγράφου που μας στείλατε.

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία επίσημης μετάφρασης δικηγόρου και με ποια διαδικασία γίνεται:

  • Παραλαβή με κούριερ του πρωτοτύπου σας (π.χ. πτυχίο, πιστοποιητικό, ληξιαρχική πράξη, αναλυτική βαθμολογία και άλλα)
  • Δεν γίνεται έλεγχος πρωτοτυπίας, γνησιότητας ή εγκυρότητας, διότι συρράπτεται η μετάφραση με το πρωτότυπό σας.
  • Δημιουργία μετάφρασης του εγγράφου που μας στείλατε στη γλώσσα που επιλέχθηκε σε ξεχωριστό έγγραφο.
  • Διατήρηση κατά το δυνατό της μορφοποίησης του πρωτοτύπου σας προκειμένου να είναι εφικτή η αντιστοίχιση πρωτοτύπου και εγγράφου μετάφρασης
  • Το έγγραφο της μετάφρασης συρράπτεται με το πρωτότυπο έγγραφο που μας στείλατε και τίθενται «σφραγίδες  ένωσης» (σφραγίδες δικηγόρου) μεταξύ των δύο εγγράφων.

ΠΡΟΣΟΧΗ, σε περίπτωση που μας έχετε στείλει πρωτότυπο έγγραφο, να λάβετε υπόψη σας ότι αυτό θα συρραφεί και σφραγισθεί μαζί με το έγγραφο της μετάφρασης που ζητήσατε, με συνέπεια να αποτελεί ενιαίο σύνολο με το έγγραφο της μετάφρασης. Κατά συνέπεια το πρωτότυπό σας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον μόνο του, αλλά σε συνδυασμό με το συρραμένο έντυπο μετάφρασης που δημιουργήσαμε. Το ενιαίο αυτό έγγραφο είναι κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζετε.

  • Κατάθεση στο Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είναι αρμόδιος να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του δικηγόρου στα μεταφρασμένα έγγραφα από δικηγόρους.
  • Βεβαίωση και υπογραφή του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου μαζί με τη σφραγίδα του δικηγορικού συλλόγου και το προβλεπόμενο ένσημο, για το γνήσιο της υπογραφής του μεταφράσαντος δικηγόρου.
  • Στον δικηγορικό σύλλογο τίθεται η στρόγγυλη σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας με το εθνόσημο, όπως η σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας που τίθεται στη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
  • Παραδίδονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα: (1) το ενιαίο έγγραφο (πρωτότυπο και συνημμένη επίσημη μετάφραση από δικηγόρο, για περαιτέρω δική σας χρήση, (2) το σχετικό παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο).

Σημειώνεται ότι στη συνολική τιμή που πληρώνετε περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, το κόστος  των ενσήμων, τα δωρεάν μεταφορικά (από και προς εσάς) και η δική μας αμοιβή. Δεν γίνεται επικύρωση αντιγράφου.

Δωρεάν εκτίμηση κόστους και επιλεξιμότητας εγγράφου: στείλτε μας σάρωση του πρωτότυπου εγγράφου στο info@imetafrasi.gr ή φαξ στο +302102202188. Μην ξεχάσετε να αναφέρετε το είδος της υπηρεσίας και τη γλώσσα που σας ενδιαφέρει.
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: