ΕΚΠΑ - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΚΠΑ - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), το οποίο συνήθως αναφέρεται απλώς ως Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτελεί Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που δραστηριοποιείται στην Ελληνική πρωτεύουσα. Λειτουργεί αδιαλείπτως από την ίδρυσή του στις 3 Μαΐου 1837. Σήμερα το Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί ένα σύγχρονο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με περίπου 1.900 μέλη διδακτικού προσωπικού, περίπου 1.300 διοικητικά στελέχη, περίπου 110.000 προπτυχιακούς φοιτητές και 12.000 μεταπτυχιακούς, 32 Τμήματα, 102 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 158 Εργαστήρια, 69 Κλινικές (ανεπτυγμένες σε 4 Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, τα 2 αμιγή, και σε αρκετά Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας), 6 μεγάλες Κεντρικές Βιβλιοθήκες, Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε ξένους (οι σπουδαστές του ανέρχονται αυτή τη χρονιά σε 1.600), Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών και πολλά νέα σύγχρονα αναγνωστήρια. Επίσης το Ίδρυμα διαθέτει σήμερα 2 νέες και 2 ανακαινισμένες Φοιτητικές Εστίες, περισσότερα από 35 νέα εργαστήρια πολυμέσων ελεύθερης πρόσβασης για τους φοιτητές, νέο υπερσύγχρονο κολυμβητήριο και 2 γυμναστήρια. H ανάπτυξη αυτή αποδεικνύει ότι το Ίδρυμα είναι ένα μεγάλο και δυναμικό Πανεπιστήμιο, όπου με ποιότητα και συστηματική οργάνωση θεραπεύονται όλες οι Επιστήμες, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της ανθρώπινης γνώσης.

Πηγή

category image
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Έχετε Ψάξει Για

Φίλτρα Αναζήτησης

ΑΕΙ


Οργανισμό


ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: