DIPLOMA

DIPLOMA - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Βασική αρχή και δέσμευση της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι να παρέχει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρία, ώστε να καθιερωθεί η DIPLOMA ως Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Για να επιτευχθεί αυτό η DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού:

Υιοθετεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 καθώς και της ΚΥΑ 121929/H (Φ.Ε.Κ. 2123 - 1 Αυγούστου 2014), το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρία και σε όλες τις δραστηριότητες με άμεση ή έμμεση επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της και στην ικανοποίηση των πελατών. Έχει συγκροτήσει ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης το οποίο είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη και συντήρηση του σχήματος πιστοποίησης καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης των διαδικασιών.

Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της, ώστε να προάγει την ποιότητα σε κάθε του δραστηριότητα. Το προσωπικό διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία για την πιστοποίηση των εξεταζομένων.

Λαμβάνει μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών αξιολόγησης σε ανταπόκριση με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Διαθέτει προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό και φροντίζει για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων της.

Το προσωπικό της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού καθώς και οι συνεργάτες της δεσμεύονται στην τήρηση των αρχών και υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση Εμπιστευτικότητας και Αμεροληψίας.

Για την εξασφάλιση της αμεροληψίας ο Φορέας δεν εμπλέκεται σε υπηρεσίες εκπαίδευσης των υποψηφίων. Όσοι μέτοχοι ή εξωτερικοί συνεργάτες του Φορέα παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν την διαδικασία πιστοποίησης και να θέσουν σε κίνδυνο την αμεροληψία, την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα του Φορέα.

Πηγή

category image
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Έχετε Ψάξει Για

Φίλτρα Αναζήτησης

Οργανισμό


ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: