Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας - Ελληνικοί Δήμοι

Κωδικός: PERMRES

Ποσότητα:

Επιλέξτε Γλώσσα:

€ 0.00
Χωρίς ΦΠΑ: € 0.00

Θέλω να κερδίσω χρόνο!

*Επιτρέπονται πολλαπλά αρχεία pdf, doc, docx, jpg, png μέχρι 2ΜΒ το καθένα

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (χειρόγραφη)

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (χειρόγραφη)

Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας

Πιστοποιητικό για την προσθήκη κυρίου ονόματος

Πιστοποιητικό πολλαπλώς εγγεγραμμένου

Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: