ΑΣΕΠ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ / ΣΟΧ 1/2019

04 Μαρτίου 2019

ΑΣΕΠ: Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου / Δήμος Θέρμης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων ανακοίνωσε ο Δήμος Θέρμης. 

Η ανακοίνωση αφορά την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας κλάδου Δευτεροβάθμιας ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ως ακολούθως:

2 ΔΕ Τεχνίτες Οικοδόμοι

1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος (Αρχιτεχνίτης Εναερίτης)

1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος (Εγκαταστάτης Εναερίτης)

1 ΔΕ Επόπτης Καθαριότητας

1 ΥΕ Επιστάτης Καθαριότητας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία ξεκίνησε στις 27 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 8 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό όνομα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και μαζί με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Τμήμα Προσωπικού

Δήμος Θέρμης

Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.: 57001

Τηλ. επικοινωνίας: 2313 300747, 2313 300742

 

Μπορείτε να κάνετε online παραγγελία επίσημων μεταφράσεων και επικυρώσεων από δικηγόρο για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σας στο iMetafrasi.gr

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: