ΑΣΕΠ: 631 Προσλήψεις- Αιτήσεις έως και 29/11/2019

21 Νοεμβρίου 2019
  • Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

            Καταληκτική ημερομηνία:

            Παρασκευή, Νοέμβριος 29, 2019

            Μπορείτε να δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ

  • Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα δύο (42) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών.

           Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/11/2019-25/11/2019.

           Μπορείτε να δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ

  • Ο Δήμος Αλίμου ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

           Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/11/2019-25/11/2019

           Μπορείτε να δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ

  • Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

           5 ΔΕ Οδηγοί
           25 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

           Περίοδος υποβολής Αιτήσεων: 16/11/2019-25/11/2019

           Μπορείτε να δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ

  • Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς-Γενικό Νοσοκομείο θηβών για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας, ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2020.

            Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/11/2019-02/12/2019

           Μπορείτε να δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ

  • Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Λαϊκό" ανακοινώνει την πρόσληψη 80 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

           Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/11/2019-02/12/2019

           Μπορείτε να δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ

  • Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνει την πρόσληψη 220 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

           Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 25/11/2019-04/12/2019

           Μπορείτε να δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: