ΑΣΕΠ: 450 Προσλήψεις σε Φορείς του Δημοσίου

23 Σεπτεμβρίου 2019

                         

  • Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνει την πρόσληψη 200 ατόμων με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης

           Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 16/09/2019-25/09/2019

           Μπορείτε να δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ

 

  • Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

           4 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
           16 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

           Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 18/09/2019-27/09/2019

           Μπορείτε να δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ

 

  • Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη 210 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

          Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 18/09/2019-27/09/2019

           Μπορείτε να δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ

 

  • Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 10 άτομα για χρονικό διάστημα 12 μήνες.

          Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/09/2019-30/09/2019

           Μπορείτε να δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ

 

Προλαβαίνετε να κάνετε online παραγγελία επίσημων μεταφράσεων και επικυρώσεων από δικηγόρο για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σας στο iMetafrasi.gr
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: