ΑΣΕΠ 1Γ/2019: Πληροφορίες για επίσημες μεταφράσεις

16 Απριλίου 2019

Λίγες ημέρες έμειναν για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων όσον αφορά την Προκήρυξη 1Γ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/18.03.2019) και αφορά στην πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ζ ').

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει από 2 Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Απριλίου 2019,ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων,με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 22α Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2019

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

 

Προλαβαίνετε να κάνετε online παραγγελία επίσημων μεταφράσεων και επικυρώσεων από δικηγόρο για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σας στο iMetafrasi.gr

Δείτε την προκήρυξη εδώ.
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: